Prałat szczecińskiej Bazyliki św. Jana Chrzciciela